Met een klik op 'Bibliotheek' in het top linker menu krijg je als achtergrond een foto te zien van één van RCL's legplanken met boeken. Twee zones zijn te zien waarmee voor elk een reeks bewerkingen mogelijk zijn. Wat je ermee bereikt zowel als voor verdere uitleg lees je verder.

Op het bovenste heldere gedeelte van de foto kan je door aanklikken van één van de drie rubrieken 'Tijdschriften', 'Boeken & CD's' of 'Trefwoorden in boeken & CDs' meer informatie te zien krijgen.

Klikken op 'Tijdschriften' geeft je een pagina met een volledig overzicht van alle beschikbare tijdschriften. Elk van de jaargangen zijn op hun beurt aanklikbaar en geven aan welke nummers in die jaargang beschikbaar zijn.  Met aanvang 2003 zijn bovendien voor alle tijdschriften de meest representatieve voor RCL bibliotheek-lezers de titels opgetikt. Mocht er bij de 'inhoud' van één van die tijdschriften een '*' (sterretje) staan dan is het tijdschrift beschikbaar maar de titels van de artikels niet ingebracht.

Klikken op 'Boeken & CDs' toont je de lijst van de boeken en de CD's in de RCL-bibliotheek. Deze lijst toont je alleen het volgnummer, de titel  en eventueel de auteur van het boek of CD. In de structuur van het volgnummer geven de letter en het cijfer de legplank aan, het nummer de plaats in de rij. Door te klikken op het volgnummer van een bepaald boek krijg je een aantal velden met meer informatie. Voor elk boek of CD zijn er één of meer trefwoorden kenmerkend voor het boek of CD.

Via 'Trefwoorden in boeken en CDs' kan je de boeken of CD's vinden waarin zelfde trefwoorden worden gebruikt. Dit kan handig zijn. 

Specifiek zoeken naar...

Wil je zoeken in RCL's bibliotheek met eender welk woord of gedeelte ervan dat kan voorkomen in een titel van een artikel uit een tijdschrift  (sinds 2003) of  een woord dat wordt gebruikt in de velden, Titel, Subtitel, Auteur, Uitgever, Korte Inhoud of Trefwoorden van een boek of CD, tik dan je zoekterm in in het venster van het onderste heldere gedeelte en klik op 'Zoeken'. Je kan nog verder je keuze door één van de 'Radio'-knoppen beperken tot alleen Tijdschriften of alleen 'Boeken & CDs'.

Opgelet: een zoekterm als 'antenne' of 'antenna' (Engels) geven verschillende resultaten; 'ontvanger', 'receiver', 'empfänger' alsook 'empfaenger' alhoewel dezelfde betekenis geven verschillende resultaten; zoeken met 2 woorden zoals 'low power' geeft als resultaat wat gevonden wordt met 'low' OR 'power' alsook gezamelijk met 'low power'. 

Afkortingen 

 In de database van 'Boeken & CD's' worden in het veld 'Aard' afkortingen gebruikt: HB = Handboek, CAT = kataloog, IM = Instruction Manual, SM = Service Manual, DB = Data Book, TD = Technical Data, etc.

Verdere vragen en/of suggesties 

Zijn steeds welkom. We helpen je verder.