Radioamateurs vind je in haast alle landen en in alle middens. Zij vertegenwoordigen een kleurrijke waaier van opleidingen en beroepen. Ze hebben één zaak gemeen: hun passie voor techniek én voor radio.

Jeff Williams, KD5TVQ, NASA astronaut bij het radioamateurstation aan boord van het Internationaal Ruimtestation

Wie wordt radioamateur?

Zowel "Jan met de Pet", als wijlen koning Houssein van Jordanië, zijn collega's koning Juan Carlos van Spanje en koning Bhumiphol van Thailand zijn radioamateurs. Ook eerste minister Rhajiv Ghandi van India was één van hen. Carlos Menem, president van Argentinië vervoegt eveneens de rangen van de radioamateurs. Maar ook voor jou is er plaats. Ook jij kunt radioamateur worden! Dan word je opgenomen in die vriendenkring van ruim 1 miljoen gelicentieerden over de hele wereld.


Wat doen ze?

Van bij de oorsprong van de radio waren de radioamateurs "vorsers". Zij hebben baanbrekend werk verricht i.v.m. radiocommunicatie. De techniek was toen echter vrij elementair maar niettemin! Een radioamateur was bovenal een fysicus én een technicus. Hij bouwde niet alleen zijn eigen toestellen, maar vervaardigde daarenboven de onderdelen die daartoe nodig waren. Driekwart eeuw later is de elektronica sterk geëvolueerd. De integratie van de elektronische componenten heeft alom zijn intrede gedaan. Het is momenteel zo goed als onmogelijk zelf nog zend- en ontvangstapparatuur te bouwen die naar prestaties kan wedijveren met de kant-en-klare commerciële exemplaren. Dat geldt gelukkig niet voor alle toestellen. De radioamateur kan doorgaans zelf zijn antennes bouwen in plaats van fraaie compromisoplossingen in de winkel te kopen. De radioamateur is hij die regelmatig zelf nog iets durft bouwen. Maar ook hij die zijn commerciële zender en/of ontvanger door en door kent, en dat toestel - bij eventueel defect - zelf kan herstellen.


Een wereldwijde erkenning

De radioamateurs hebben een hobby die op wereldniveau een niet geringe erkenning geniet omwille van zijn potentieel aan daadwerkelijke dienstverlening. De ITU die een onderafdeling is van de VN en tevens het hoogste wereldorgaan dat alle aspecten van telecommunicatie coördineert en reglementeert, erkende dit aspect van de radioamateurdienst in haar resolutie nr. 640 tijdens haar wereldconferentie van 1979. In die resolutie werd verklaard dat "...dank zij hun spreiding en hun doeltreffendheid, waar zij bij eerdere gelegenheden reeds blijk van gaven, de stations van de amateurdienst bij machte zijn hulp te bieden bij het verzorgen van de essentiële noden aan communicatie...". Inderdaad! In geval van natuurrampen kunnen de verbindingen tussen radioamateurstations en andere stations de vitale communicaties verzekeren in afwachting dat de normale communicatiemiddelen worden hersteld. Het is slechts door dat dienstverleningsaspect hoog in ons vaandel te voeren dat we de toekomst van onze hobby veilig kunnen stellen.

Bron : uba.be

 

Op 26 september 2011 zond Radio Scorpio een interview met Eric Lauwers ON4LN over radioamateurisme uit.